Selecteer een pagina

Fotofestival De Langstraat

werd gehouden van 6 tot 21 oktober 2018

Huis van Waalwijk
Raadhuisplein 2
5141 KG Waalwijk

Openingstijden: alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur.

Toegang: € 2,00. Jeugdigen onder de 16 jaar € 1,00

Scholen konden in overleg met de organisatie tegen een gereduceerd tarief de tentoonstelling bezoeken.

Amateurfotografie in de schijnwerpers

In het Huis van Waalwijk werd van 6 tot en met 21 oktober 2018 een fotofestival gehouden van amateurfotografie. Het Huis van Waalwijk, een fraaie stijlvolle locatie in het hart van Waalwijk, vormde daarmee het podium voor de regionale amateurfotografen. Tijdens het Fotofestival De Langstraat vonden er ook extra activiteiten plaats.:

  • Er hingen 120 foto’s van amateurs uit de regio.
  • Er werden audio-visuele-producties getoond.
  • Je kon een analoge “natte” doka bekijken.
  • Je kon voor € 1,00 een portretfoto laten maken.
  • Er stonden oude camera’s en flitsers, de techniek van vroeger.
  • Er werden workshops over fotografie gehouden.
  • En er werd een lezing over de vermaarde fotograaf Erwin Olaf georganiseerd.

 

Krachten bundelen

Bij deze tentoonstelling werden de krachten gebundeld en werd een selectie gemaakt van de topfoto’s uit de afgelopen jaren. Voor jou als bezoeker vormde dit een unieke kans, want voor het eerst exposeerden de beste regionale amateurfotografen samen in één locatie. Die foto’s waren 16 dagen lang van 6 tot en met 21 oktober, met inbegrip van de drie weekenden, te bezichtigen.

 

 

Nieuws (1)

Het Fotofestival De Langstraat mocht zich verheugen in een grote belangstelling. Natuurlijk trokken de 120 foto’s de meeste aandacht, maar ook de AV-producties werden goed bekeken. In de studio zijn vele portretten gemaakt die, getuige de reacties van diegenen die op de foto staan, goed in de smaak vielen. En ook de analoge doka en de oude camera’s in de vitrine werden goed bekeken.

Workshops en lezing

Op donderdag 11 oktober was de temperatuur nog zo goed, dat de enthousiaste deelnemers aan de workshop Avondfotografie op het Raadhuisplein en omgeving naar hartenlust konden oefenen in het maken van foto’s bij weinig licht. We kunnen spreken van een geslaagde avond.

Op dinsdag 16 oktober van 19.30 – 21.15 uur hield John Lommen een interessante lezing over Erwin Olaf. De lezing werd door de bezoekers als zeer geslaagd gewaardeerd. Het aantal bezoekers was iets te laag, vonden we.

Op donderdag 18 oktober van 19.00 – 21.30 uur organiseerde Anton van Tuijl een workshop over portretfotografie. Eerst werden diverse portretvormen en de techniek besproken. Daarna ging men in het gebouw aan de slag, waar diverse stations waren ingericht, zodat men kon oefenen met continue licht, met bestaand licht, met flitslicht en met ledlicht. De voordelen en nadelen van ieder van die soorten werden toegelicht.

Sluiting Fotofestival De Langstraat

Inmiddels zijn alle foto’s met lijsten weer terug bij de eigenaren. Het fotofestival De Langstraat sloot op 21 oktober voor het laatst zijn deuren. Aan de vele reacties te oordelen, viel het festival goed in de smaak. Natuurlijk waren er ook kritische kanttekeningen. Zo misten velen de namen van de fotografen bij hun werk.

Namens de organisatie

De organisatie van het Fotofestival dankt de vele vrijwilligers voor hun inzet gedurende de 16 dagen dat het Huis van Waalwijk open was. Veel dank ook aan degenen die bij de opbouw en bij de afbouw behulpzaam waren. En natuurlijk ook dank aan de fotografen en de besturen van de fotoclubs voor hun medewerking aan het welslagen van deze eerste editie van het Fotofestival De Langstraat. Dankzij de vele amateurfotografen kon een interessante expositie met ruim 120 foto’s worden getoond.

 

 

Reglement voor Fotofestival De Langstraat

Mail: langstraatfoto@ziggo.nl

1.         Fotofestival De Langstraat is een tentoonstelling, waaraan amateurfotografen, daartoe uitgenodigd door de organisatie van het festival, kunnen deelnemen.

2.         Amateurfotografen die werk inzenden voor de expositie betalen € 2,00 per foto, indien deze geselecteerd wordt voor het Fotofestival De Langstraat. Het verschuldigde bedrag moet contant worden betaald bij inlevering van het tentoon te stellen fotowerk.

3.         Inzending van foto’s voor deze expositie houdt automatisch acceptatie van dit reglement in.

4.         Iedere exposant mag ten hoogste 3 foto’s inzenden. Series zijn niet toegestaan. De in te zenden foto’s moeten vrij zijn van rechten. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk. De deelnemer vrijwaart de expositiecommissie als organisator van het Fotofestival De Langstraat voor claims in dit verband. De fotograaf blijft te allen tijde het auteursrecht over zijn ingezonden werk behouden.

5.         Vóór een nader te publiceren datum moet een digitaal jpg-bestand (geen jpeg !) van de foto worden aangeleverd (langste zijde 2000 pixels). Het bestand moet als bijlage bij een mail worden ingezonden naar: langstraatfoto@ziggo.nl

. Dat mailadres wordt voor verdere communicatie gebruikt tussen organisatie en fotograaf.

In de bestandsnaam die uiterlijk 50 tekens lang mag zijn, moet als eerste de naam van de maker zijn vermeld, dan een streepje, gevolgd door de titel van de foto. Na de titel een punt en de extensie: jpg. Spaties en het verbindingsstreepje (-) zijn toegestaan in de bestandsnaam, andere tekens als ‘`”/_\\@#%^&*~ zijn niet toegestaan. Voorbeeld: Johan Vermeer-FGV-Zicht op Scheveningen.jpg. Het fotobestand moet worden gezonden aan: Fotofestival@ziggo.nl

6.         Een selectiecommissie, bestaande uit drie personen, beoordeelt inhoudelijk aan de hand van het digitale bestand de foto’s en kent er punten aan toe. De beslissing van de commissie is bindend. Na de jurering wordt aan de inzenders meegedeeld, hoeveel punten de commissie heeft toegekend aan iedere foto, welke foto’s worden toegelaten tot de expositie, welke foto’s op de reservelijst worden geplaatst en welke zijn afgewezen. De uitslag van de selectie ontvangt u via de mail.

7.         Als een foto is toegelaten tot de expositie, moet de amateurfotograaf een formulier invullen, waarin gegevens staan opgenomen over de afmetingen, het passe-partout, enz. Dat formulier dient vóór een nader te bepalen datum per mail te worden ingezonden aan Fotofestival@ziggo.nl. Dit formulier wordt gebruikt, om de indeling van de tentoonstelling verder voor te bereiden.

8.         Fotowerk dat is toegelaten tot de expositie, moet worden aangeleverd op een nader te bepalen datum. Nadere instructies over het inleveren van fotowerk vindt u op de uitslaglijst van de jury (2). Iedere foto moet aan de achterzijde zijn voorzien van: naam, adres en mailadres van de maker, titel van de foto. De expositiecommissie van Fotofestival de Langstraat zorgt bij iedere foto voor vermelding van de fotograaf en de titel van het werk. Werk dat te laat wordt ingeleverd, kan geen onderdeel meer zijn van de expositie.

9.         Alle te exposeren foto’s dienen zodanig te worden aangeleverd, dat er een ophangmogelijkheid aanwezig is. Foto’s in passe-partout moeten eventueel opgeplakt zijn op fotokarton om golvende foto’s te voorkomen. De minimale foto-afmeting zonder lijst of passe-partout is 20 x 20 cm., het maximale formaat, met inbegrip van lijst en/of passe-partout is 100 x 100 cm. Er kan worden ingezonden in kleur of zwart-wit. Foto’s mogen met of zonder lijst worden aangeleverd, bv. op forex of alu-dibond, op hout, enz.

10.      De organisatie heeft het recht, inzendingen te weigeren die naar het oordeel van de organisatie qua formaat en verzorging niet voldoen. De expositiecommissie kan daarna eventueel uit de reservelijst nieuw werk toelaten tot de expositie.

11.      De expositiecommissie verdeelt de beschikbare ruimte en bepaalt de inrichting van de expositie. De expositiecommissie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, vermissing of anderszins van het fotowerk vanaf het moment van inlevering, tijdens het vervoer, tijdens de expositie tot aan het moment, dat het fotowerk weer wordt overgedragen aan de eigenaar. De amateurfotograaf is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van het fotowerk na sluiting van de expositie.

12.      In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van het Fotofestival De Langstraat.

We stellen het op prijs, indien het fotowerk eventueel gezamenlijk ingeleverd wordt, met het daarbij behorende bedrag in contanten. Het werk moet worden ingeleverd in het Huis van Waalwijk, Raadhuisplein te Waalwijk.

De inlevermomenten zijn:

Data nader te bepalen.